From the US, first dial 011-30-23770  then the below numbers

From Europe dial 00-30-23770 then the below numbers

 

Who to Call/Fax

Minister of Foreign Affairs, Mr. Dimitris Droutsas                            fax.  +30-210-368-1433

Deputy Minister of Foreign Minister, Spyros Kouvelis                         fax.  +30-210-368-2410

Religious Office of the Ministry of Foreign Affairs                      fax. +30-210-368-2313

 

From Europe Dial 00-30-23770 then the below

From North America Dial 011-30-23770 then the below

 

MONASTERY NAME         TEL. NO.        FAX NO

Chilandari                                 23797              23108

Dionysiou                                 23687              23686

Dochiariou                                23245              23245

Esphigmenou                            23796             

Great Lavra                              22586              23762, 23766

Grigoriou                                  23218              23668, 23671

Iviron                                       23248              23643

Karakalou                                23225              23746

Konstamonitou                         23228            

Koutloumousiou                       23226              23731

Pantokratoros                           23253              23685

Philotheou                                23256              23674

 Simonopetra                            23254              23707

St. Paul's                                  23250              23355

St. Panteleimonos                     23252             

Stavronikita                              23255             

Vatopedi                                  23219              23781

Xenophontos                            23249              23660, 23631

Xeropotamou                           23251              23733

Zographou                                23247  (phone number is same as fax.  Call and ask to send a fax)

 

KARYES OFFICES   TEL. NO.        FAX NO.

Holy Community

& Holy Epistasia                       23221              23315 (Head Secretary - archigrammateus)

Civil governor                           23230              23290

Police                                       23212              23260

 

DAPHNI OFFICES               TEL. NO.

Harbour                                   23300

Police                                       23222 (phone number is same as fax.  Call and ask to send a fax)

Post office                                23297

 

POSTAL ADDRESSES

IERA MONI [NAME OF MONASTERY]

GR 63086

Karyai, Agion Oros

GREECE